میزان تقاضای روس‌ها برای گذراندن تعطیلات در ترکیه از میزان عرضه شرکت‌های گردشگری بالاتر است

🔹اتحادیه اپراتورهای تور روسیه (ATOR) گزارش داد که تقاضا برای تعطیلات در ترکیه بیش از عرضه است.

🔸در بیانیه ATOR خاطرنشان شده است که اپراتورهای تور از کمبود بسته‌های تور در پروازهای ترکیه برای آینده نزدیک خبر داده‌اند.

🔹در این بیانیه با اشاره به اینکه امکان یافتن پروازی از پایتخت مسکو به آنتالیا که طی 2 تا 3 روز آینده انجام شود، وجود ندارد، آمده است: به دلیل محدودیت حمل و نقل هوایی، تقاضا به طور قابل توجهی بیشتر از عرضه است. کمبود عرضه برای سواحل دریای اژه حتی بیشتر است.

🔸در این بیانیه خاطرنشان شد که وضعیت در تعطیلات جولای و آگوست بهتر بوده و در حمل و نقل هوایی نیز پیشرفت‌هایی صورت گرفته است./تی آر تی

میزان تقاضای روس‌ها برای گذراندن تعطیلات در ترکیه از میزان عرضه شرکت‌های گردشگری بالاتر است