نحوه به نام کردن قبوض انرژی در کشور ترکیه (قبوض آب، برق، گاز)

با توجه به این که بعضی قوانین در کشور ترکیه در مقایسه با قوانین ایران متفاوت است، بعضی از مسائل در بدو ورود به ترکیه به نظر پیچیده و متفاوت هستند از این رو در این مقاله به بررسی نحوه به نام کردن قبوض انرژی می پردازیم :

بعد از خرید و اجاره املاک در استانبول باید همه قبوض انرژی (شامل برق، گاز، آب) به نام شخص خریدار یا شخصی کرایه کننده ملک شود (برای به نام کردن قبوض داشتن کارت اقامت ترکیه ضروری است، البته برای به نام کردن قبض برق به همراه داشتن پاسپورت کافی است)

در کشور ترکیه هزینه گاز از برق به مراتب بالاتر است و در مواردی که سیستم گرمایش و اجاق خوراک پزی برقی باشد هزینه انرژی مصرفی پایین تر خواهد بود.

در بعضی از پروژه ها، مبلغ پرداختی برای مصرف انرژی توسط مدیریت پروژه مشخص می شود، در این موارد نحوه محاسبه انرژی در پروژه های مختلف متفاوت است.

نحوه به نام کردن قبوض انرژی

مراحل کلی برای به نام کردن قبوض انرژی :

شماره کنتور(تاسیسات نوماراسی) را به همراه بیمه ملک (داسک) و سند یا در صورت اجاره کردن ملک (اجاره نامه) را به نزدیکترین اداره گاز، برق و آب محله خود برده و کنتور به نام شما ثبت می شود بعد از چند ساعت پیامی جهت تایید برای شما ارسال می گردد.

«مشاورین هلدینگ هفت مهر جهت انجام خدمات پس از فروش ملک، همراه و مشاور شما خواهند بود»