هزینه ثبت شرکت در ترکیه

هزینه های ثبت شرکت در ترکیه به این شرح است:

  1. هزینه مشاور حسابدار که داشتن آن برای هر شرکت الزامی است جزو هزینه های ثبت شرکت در ترکیه می باشد. ( اجرت حسابدار رسمی با توجه به حجم فعالیت های تجاری شرکت ، ماهانه ۲۰۰ دلار به بالا)
  2. هزینه اجاره دفتر که بر حسب محل دفتر میتواند بین ۳۰۰ تا چند هزار دلار باشد.
  3. در صورتی که محل کار اجاره ای باشد ۲۳ درصد مالیات بر اجاره در ماه(استپاژ) که هر سه ماه یکبار پرداخت میشود.
  4. هزینه های آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت
  5. هزینه های دفاتر رسمی و پلمپ آن در دارایی: سالانه حدود ۴۵۰ دلار
  6. مالیات بر درآمد: معادل ۲۰% سود خالص شرکت