هشدار اوغولجان انگین به خبرنگاران در مورد عکس میرای دانر

🔻اوغولجان انگین، پسر سدا سایان خواننده مشهور ترکیه و میرای دانر، بازیگر جوان این کشور مدتی است که با هم رابطه عاطفی دارند.

🔹انگین و دانر روز گذشته هنگام موتور سواری شکار دوربین خبرنگاران شدند.

🔸در حالی که میرای دانر با دیدن خبرنگاران تنها به آنها لبخند زد، اوغولجان انگین گفت: دوستان عکس درستی می شود؟

🔹اشاره انگین به دامن کوتاه میرای دانر بود که انگین پیشاپیش خواست از عکسهای سوتی دار جلوگیری کند.

🔸گفتنی است اوغلوجان انگین در حال حاضر 31 و میرای دانر 23 سال دارد./جاده

هشدار اوغولجان انگین به خبرنگاران در مورد عکس میرای دانر