پاسخ دندان شکن ارمغان جاغلایان به یکی از طرفدارانش

🔻ارمغان چاغلایان، مجری مشهور ترکیه، پاسخی دندان شکن به یکی طرفداران خود داد.

🔹چاغلایان که به تازگی به شرق ترکیه سفر کرده بود، عکسهای مربوط به این سفر را در حساب کاربری خود منتشر کرد.

🔸یک از طرفداران مجری مشهور، زیر عکس وی نوشت: حالا که به شرق کشور رفته اید می توانستید عکسهای بیشتری منتشر کرده و آنجا را معرفی کنید. عکسهای چهره های مشهوری مانند شما، می تواند مفید باشد.

🔹ارمغان چاغلایان، که به تندزبانی نیز شهرت دارد، در پاسخ به این فالوئر خود نوشت: حالا کار به جایی رسیده که در تعداد پستهایم هم دخالت می کنید!

🔸گفتنی است این مجری مشهور که مدتی است از تلویزیون اخراج شده است، با برنامه های یوتیوبی خود، مخاطبان بیشماری کسب کرده است./جاده

پاسخ دندان شکن ارمغان جاغلایان به یکی از طرفدارانش