پاسخ معنا دار گلشن، به منتقدان لباس باز

🔻گلشن، خواننده مشهور ترکیه، شب گذشته با لباسی شفاف بر روی صحنه رفت.

🔹این پیراهن شفاف گلشن که لباسهای زیر خواننده مشهور از زیر آن دیده می شد، واکنشهای زیادی در فضای مجازی ترکیه در پی داشت.

🔸گفته می شود این لباس گلشن، در پاسخ به عزت ییلدیزهان، یکی دیگر از خوانندگان ترکیه انتخاب شده است.

🔹ییلدیزهان هفته گذشته در انتقاد از لباسهای باز زنان خواننده گفته بود: با شورت روی صحنه نروید.

🔸گلشن بدون انتشار پاسخی به حرفهای ییلدیزهان، با انتخاب لباس، پاسخ وی را داد./جاده

پاسخ معنا دار گلشن، به منتقدان لباس باز