پدر رافت الرومان درگذشت

🔻اسماعیل یاشدوت، پدر رافت الرومان خواننده مشهور ترکیه در سن 90 سالگی در آلمان درگذشت.

🔹وی که بیماری مشخصی نداشت، در خواب درگذشته است.

🔸نماز میت اسماعیل یاشدوت در فرانکفورت اقامه شد.

🔹پدر الرومان قرار است در آرامگاه خانوادگیشان در تکیرداغ ترکیه دفن شود./کلبک

پدر رافت الرومان درگذشت