پسر بوراک اوزیچیویت بچه مدرسه‌ای شد

🔻روز گذشته فخریه اوجن، بازیگر مشهور ترکیه و همسر بوراک اوزچیویت، به همراه پسرش کاران در منطقه اتیلر شکار خبرنگاران شد.

🔹اوجن گفت: کاران را از مدرسه برداشتم و به خانه می‌روم.

🔸گفتنی است پسر بوراک اوزچیویت و فخریه اوجن حدود 2 سال دارد.

🔹اوجن که تا به حال بدون پرستار بچه از پسرش نگهداری کرده است، تصمیم دارد در صورت بازگشت به تلویزیون پرستاری برای پسر خود بگیرد./کلبک

پسر بوراک اوزیچیویت بچه مدرسه‌ای شد