پکجان: با افتتاح دفتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در استانبول، دوره‌ای جدید آغاز می‌شود

خبرگزاری آناتولی

🔹رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه: با افتتاح دفتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در استانبول، دوره‌ای جدید در روابط ترکیه و این سازمان آغاز می‌شود.

🔸پکجان: “وقت آن فرا رسیده که پس از همه‌گیری٬ جهان را از نو و بهتر از قبل بسازیم. از مرکز استانبول «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» انتظار همکاری بیشتری را داریم.

خبرگزاری آناتولی 🔹رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه: با افتتاح دفتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در استانبول، دوره‌ای جدید در روابط ترکیه و این سازمان آغاز می‌شود. 🔸پکجان: "وقت آن فرا رسیده که پس از همه‌گیری٬ جهان را از نو و بهتر از قبل بسازیم. از مرکز استانبول «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» انتظار همکاری بیشتری را داریم.