پیام 1500 ساله در ایزنیک

🔻قبرهایی به قدمت 1500 سال در منطقه ایزنیک ترکیه که فهرست میراث فرهنگی یونسکو قرار دارد، کشف شدند.

🔹از قبرهای کشف شده اسکلت 8 انسان و یک کتیبه به دست آمده است.

🔸احمد ترکمن اوغلو، مدیر موزه ایزنیک در این خصوص گفت: نوشته روی کتیبه، مربوط به زنی است که برای همسر 48 ساله و فرزند 14 ساله خود مزار ساخته است.

🔹در نوشته روی کتیبه آمده است: من، هرنیا ویتالیا، این تابوت را برای اولین لژیون فرتنس و همسر عزیز 48 ساله خود لوئیس والنتینوس و پسرم لول که تنها 14 سال زندگی کرد ساخته ام.
هیچ کس اجازه تخریب این تابوت را ندارد. اما اگر کسی آن را نابود کند، در روز قیامت باید نزد خدا حساب پس بدهد.

🔸گفتنی است در حفاری‌های صورت گرفته در منطقه مذکور، تاکنون 3 سنگ مزار و و چندین قبر تو در تو کشف شده است./ایها