کرونا تمام خانواده بازیگر مشهور را آلوده کرد

🔻تمام خانواده بکیر آکسوی، بازیگر مشهور ترکیه به ویروس کرونا مبتلا شدند.

🔹نتیجه آزمایش کرونای آکسوی، همسرش نظیفه و حتی دختر 8 ساله‌شان مثبت اعلام شده است.

🔸این بازیگر مشهور با اشاره به این که روزهای نسخت بیماری را به سختی پشت سر گذاشت، اعلام کرد که این روزها را در بیمارستان تحت درمان بوده است.

🔹در حال حاضر حال عمومی تمام اعضای خانواده آکسوی خوب است./کلبک

کرونا تمام خانواده بازیگر مشهور را آلوده کرد