کشف اسکناس یک میلیون دلاری در ترکیه

🔻پلیس ترکیه در استان وان از یک فرد ۳۷ ساله یک اسکناس یک میلیون دلاری کشف و ضبط کرد.

🔹این شخص که برای تبدیل این اسکناس به شعبه بانک مرکزی ترکیه در شهر وان مراجعه کرده بود، شناسایی شد و در یکی از پستهای ایست بازرسی مابین ادرمیت- گورپنار دستگیر و پلیس او را به اتهام حمل پول قاچاق تحویل مراجع قضایی داد و اسکناس مکشوفه نیز تحویل شعبه بانک مرکزی در وان شد.

🔸اسکناس های یک میلیون دلاری که در سال ۱۹۸۸ در آمریکا به تعداد بسیار محدود برای نشان دادن قدرت اقتصادی این کشور چاپ شده و در بین صاحبان کلکسیون و یا در معاملات بسیار بزرگ بین بانکی از آنها استفاده می شود.

🔹در چاپ این اسکناسها بسیار دقت شده، به طوری که، حتی خیلی بیشتر از اسکناسهای دلار رایج ، مسایل امنیتی در مراحل تولبد آن رعایت شده است تا امکان هر گونه چاپ تقلبی ناممکن شود

کشف اسکناس یک میلیون دلاری در ترکیه