کشف غذای تاریخی در غار بورسا

🔻غذایی متعلق به 10 هزار سال پیش از میلاد در غاری در بورسای ترکیه کشف شد.

🔹این غار به دلیل رانش زمین پدیدار شده و توسط یک چوپان محلی کشف شده بود.

🔸غذای مذکور به شیرینی پنیری مصطفی کمال پاشای ترکیه شباهت زیادی دارد.

🔹این غذا از ریشه گندم و ماده‌ای شبیه به شیر درست شده است./دها

کشف غذای تاریخی در غار بورسا