گران‌قیمت‌ترین محلات استانبول

🔻گران‌قیمت‌ترین محلات استانبول از نظر ارزش خانه مشخص شدند.

🔹بر اساس گزارش یک شرکت انداکسا، گران‌ترین خانه‌های استانبول در منطقه ساریر قرار دارند.

🔸در داده‌های مذکور میانگین قیمت یک متر مربع خانه پس از ماه می سال جاری، 4 هزار و 644 لیر گزارش شده است.

🔹همچنین میانگین قیمت یک خانه در استانبول، معادل 529 هزار و 416 لیر محاسبه شده است.

🔸میانگین اجاره بهای خانه‌های استانبول نیز هزار و 769 است./ان تی وی

گران‌قیمت‌ترین محلات استانبول