یادگاری تابستانی گروه MFÖ

🔻گروه موسیقی MFÖ برای اولین بار پس از 2 سال در ازمیر کنسرت برگزار کرد.

🔹مظهر آلانسو، فواد گونر و اوزکان اوغور، اعضای گروه، قبل از برگزاری کنسرت در آب‌های ازمیر شنا کردند.

🔸اعضای گروه در کنار ساحل عکس یادگاری گرفتند.

🔹مظهر آلانسو با انتشار عکس سه نفره MFÖ در حساب کاربری خود گفت: پس از 2 سال اولین کنسرت خود را در ازمیر برگزار کردیم.

🔸وی افزود: خوب میهمان‌نوازی کردند و تماشاگران هم خوب بودند.

🔹آلانسو ادامه داد: ما هم دلمان تنگ شده بود. پس از 20 سال برای اولین بار هر سه با هم شنا کردیم. البته فقط برای یک روز./کلبک

یادگاری تابستانی گروه MFÖ