شما به دامین موبایل سایت هفت مهر وارد شدید!

وب سایت هفت مهر برای راحتی هر چه بیشتر کاربران در امور خرید ملک در استانبول، اجاره و ثبت شرکت در ترکیه دو نسخه از وب سایت را تهیه کرده است. این وب سایت برای کاربران موبایل می باشد.

برای ورود به وب سایت کاربران رایانه یا نمایشگر بزرگ بروی این لینک کلیک کنید.