1. با دقت اطلاعات مربوطه را پر کنید. برای رزرو و کارهای مهاجرتی شرکت هفت مهر نیاز به اطلاعات دقیق دارد.
  2. این شرکت تمامی اطلاعات شما را بصورت رمزنگاری شده در سرور های خود ذخیره سازی میکند.
  3. تمامی اطلاعات شما محفوظ و به هیچ عنوان افشا نخواهد شد.
  4. به هیچ عنوان رمز عبور خود را در اختیار دیگران نگذارید.
  5. برای رمز عبور خود ترجیحا از تاریخ تولد خود استفاده نکنید.
  6. هیچ یک از مشاوران و وکلای شرکت هفت مهر از شما رمز عبور درخواست نخواهند کرد.