ِرهن ملک در ترکیه

در این مقاله می خواهیم به سوال بسیاری از افراد که در مورد رهن ملک در ترکیه می باشد پاسخ تا حدودی کامل در بدهیم تا بتوانیم در این زمینه روشنگری و آگاهی کامل را به شما بدهیم. با هفت مهر همراه باشید.

رهن در ترکیه

 

رهن ملک در ترکیه

رهن در ترکیه کاملا با ایران متفاوت است و توضیح دقیق آن این است که این امر وجود دارد اما با معنی کاملا متفاوت.

به طور کل در استانبول یا هر شهر و استانی در ترکیه به مبلغی گفته میشود که شما می پردازید به عنوان دپوزیت که پس از پایان قرارداد اجاره این مبلغ به شما عودت داده خواهد شد.

پس در نتیجه رهن در واقع برابر است با مبلغ دپوزیت. این مبلغ در صورتیکه شما به ملک صدمه یا ایرادی وارد کنید و یا حتی اجاره ملک خود را در موعد مقرر نپردازید به عنوان ضرر ضبط خواهد شد.

رهن کامل در ترکیه

موضوعی به اسم رهن کامل در ترکیه به طور کل وجود ندارد و بصورت رسمی این موضوع در میان صاحب ملکان ترک شناخته شده نیست.

اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید ممکن است شخصی خارجی یا حتی ایرانی ملک خود را در ترکیه خریداری کرده باشد و برای رهن کامل نیز بگذرد اما باید بدانید در میان صاحب ملکان ترک این موضوع ناشناخته است.


مطالعه مطالب دیگر:

  1. شرایط اخذ اقامت ترکیه
  2. افتتاح حساب بانکی در ترکیه
  3. شرایط خرید ملک در ترکیه
  4. قیمت اجاره ملک در مناطق پرطرفدار استانبول
  5. دریافت فوری پاسپورت ترکیه

مبلغ رهن یا دپوزیت

مبلغ دپوزیت براساس شرایط اجاره ملک در ترکیه به طور معمول برای اشخاص ترک برابر است با ۲ ماه اجاره بصورت پیش.

این مبلغ برای افراد خارجی ممکن است به دلیل ریسک بالاتر برای صاحب ملک افزایش یابد بطوریکه ممکن است صاحب ملک دپوزیت را ۶ ماه یا ۱ ساله دریافت کند.

سوالات متداول

خیر، همانطور که در بالا توضیح داده شد این امر در ترکیه وجود ندارد.

هم بله هم خیر، بعضی از افراد خارجی یا ایرانی ملک خود در ترکیه هم شرایط رهن در ایران کرایه میدهند.

خیر، هلدینگ هفت مهر در لیست خدمات خود رهن ملک را ندارد.

همانطور که گفته شد بله پس از پایان قرارداد اجاره مبلغ به شما عودت داده خواهد شد.