1. با عضويت در هفت مهر از مزیت دریافت رزرو زمان مراجعه به صورت آنلاین استفاده کنید.
  2. تمامی اطلاعات خود را برای دریافت اقامت میتوانید بصورت آنلاین وارد کنید.
  3. تمامی مدارک مربوط به اسناد ملکی و تجاری خود را دریافت کنید.
  4. پیگیری تمامی امور خود را بصورت آنلاین مشاهده کنید. (اخذ اقامت، ثبت شرکت)