نوشته‌ها

گارانتی لوازم

گارانتی لوازم

گارانتی لوازم خریداری شده توسط شرکت هفت مهر بصورت کتبی و برگه های قابل استناد در هنگام تحویل و کامل شدن مبله ملک به شما داده خواهد شد.

گارانتی لوازم خانگی خریده شده توسط شرکت هفت مهر شامل موارد ذیل میشود:

  1. در صورت داشتن مشکل میتوانید کالای مورد نظر را مرجوع نمایید.
  2. در صورتی که وسیله مورد نظر (الکتریکی مثل: تلویزیون، یخچال و …) براساس شرایط قرارداد گارانتی مندرج دچار خسارت یا آسیب بشود میتوانید بدون هزینه کالا را جایگزین کنید.
  3. در صورتی که وسیله مورد نظر (غیر الکتریکی مثل: صندلی، میز و …) براساس شرایط قرارداد گارانتی مندرج دچار خسارت یا آسیب بشود میتوانید بدون هزینه کالا را جایگزین کنید.
  4. در صورتی که برخی وسایل جزیی شامل هیچ گارانتی نشدند میتوانید توسط شرکت هفت مهر این وسایل را بیمه فرمایید.
  5. در صورتی که به هر صورت با قرارداد گارانتی و شرایط آن موافق نبودید میتوانید کالای مورد نظر را عودت دهید.

نکته: گارانتی لوازم خانگی همانند بیمه لوازم خانگی و در صورت صدمات و خسارات عمدی به هیچ عنوان تعویض و یا پس گرفته نخواهد شد.