نوشته‌ها

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به 18 درصد کاهش داد

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول چهارشنبه 27 مرداد 1400

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول سه شنبه 26 مرداد 1400

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول دوشنبه 25 مرداد 1400

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول جمعه 22 مرداد 1400

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول پنجشنبه 21 مرداد 1400

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول چهارشنبه 20 مرداد 1400

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول سه شنبه 19 مرداد 1400

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول دوشنبه 18 مرداد 1400

نرخ ارز و طلا در بازار آزاد استانبول جمعه 15 مرداد 1400